onze diensten

Wij bieden een ander perspectief op mens & organisatie, gebaseerd op het stimuleren van dynamische samenwerking en meer zelfsturing. Hoewel wij de theorie niet schuwen, kiezen we in onze dienstverlening vooral voor een praktische, pragmatische en persoonlijke aanpak. Met tastbare resultaten. Daarvoor gebruiken wij onze jarenlange ervaring met teamsamenstelling, team coaching, ontwikkelen & belonen en HR communicatie.

Het beginpunt is voor ons altijd jouw vraag en samen bekijken we wat op dit moment het best past bij jouw organisatie. Het hoeft niet altijd groots te zijn, een kleine verandering of een nieuw perfectief teweeg brengen, waarmee jij weer vooruit kan, geeft ons ook energie.

dynamisch organiseren​

Dynamisch organiseren is een manier van organiseren, waarbij je continu kijkt naar welke samenstellingen van vak-expertises, talenten en probleemoplossende vermogens nodig zijn om toegevoegde waarde te (blijven) leveren voor je klant en daarmee jouw organisatiedoelen te realiseren. Constante focus op (verandering in) klantbehoeften en vraagstukken (externe oriëntatie). 

Het is ook een manier van teams begeleiden, waarbij je continu kijkt naar wat nodig is om de samenwerking te versterken en te zorgen dat ieders persoonlijke ontwikkeling en bijdragen betekenis heeft. Contante focus op (verandering in) samenwerking, inzet en ontwikkeling van mensen (interne oriëntatie).

“Dynamisch organiseren is gericht op het creëren van de condities waarbinnen een bedrijf kan groeien en zich kan ontwikkelen in een situatie van onzekerheid en continue verandering”

waar bieden wij oplossingen voor?

Dynamisch organiseren, een alternatief voor de hark

Verbaas jij je net als ons steeds weer over de verouderde hiërarchische organisatiesystemen, de statische functiehuizen en de geformaliseerde machtsverhoudingen? Die groei, ontwikkeling en betekenisgeving belemmeringen. Dan is dynamisch organiseren, het opnieuw samenstellen van teams op basis van je strategische uitdagingen, als alternatief voor de hark een goed begin.

Meer met minder

Ga je voor minder management en teamleiders en wil je meer kunnen doen, maar weet je niet hoe je team meer zelfsturend moet maken. Wij introduceren een effectief besluitvormingsproces met nieuwe teamrollen.

Anders waarderen en toch structuur

Wil je individuele kwaliteiten van mensen waarderen en belonen en tegelijkertijd houvast en structuur bieden. Wij passen met rollenmodel een ordeningsprincipe toe, dat voldoende flexibiliteit biedt én voldoende structuur om rechtvaardigheid te waarborgen.

HR-en verandercommunicatie nieuwe stijl

Wil je af van die saaie functiebeschrijvingen, beleidstukken en POP-formulieren. Het kan allemaal veel aantrekkelijker, mooier en leuker.  Wij helpen bij het ontwerpen en schrijven van gedragsprofielen, teamrollen, persoonlijke portfolio's en HR- en verandercommunicatie. 

Klaar voor strategierealisatie, nu het juiste team nog

Is je strategisch plan klaar en de richting bekend, maar zoek je nog naar de juiste en wendbare teamsamenstelling voor de strategierealisatie? Wij helpen je met de toepassing van de juiste criteria voor teamsamenstelling en een zorgvuldig proces.

Meer ruimte voor ondernemerschap

Wil je strategische sparringpartners en ondernemerschap in je organisatie, maar je wil geen nieuwe managementlaag. Wij helpen een overlegstructuur in te richten dat het ondernemerschap in je organisatie benut en verder ontwikkelt.

Gezonde wrijving, meer glans

Wil je meningsverschillen in je organisatie benutten en  conflictbestendigheid vergroten, omdat je gelooft dat je zo tot de meest creatieve en beste oplossingen komt. Maar je weet niet hoe dit aan te pakken. Dan ondersteunen wij je met bewezen methodieken vanuit design thinking, deep democracy en conflicthantering. 

HRM als teamverantwoordelijkheid

Wil je HRM een teamverantwoordelijkheid maken of heb je geen managers meer en wil je wel een HR instrumentarium? Gericht op zelfsturing. Dan helpen wij je graag op weg met het samen ontwikkelen van HR-oplossingen die passen bij zelfregie.  

“Omdat mensen niet passen in een mal van regels, harkjes en procedures, worden ze ontmenselijkt en gaan zich daarnaar gedragen. Dat is suboptimaal. Hiërarchische lijnen ontkrachten verantwoordelijkheidnemend gedrag van elk teamlid. Door ons dynamisch te organiseren versterken we, dat elke medewerker zichzelf organiseert en verantwoordelijk maakt naar wat nodig is en wat bereikt moet worden. Ieder vanuit zijn eigen rol en talent. Het biedt mensen enerzijds ruimte en groeiperspectief, en anderzijds de mogelijkheid echt verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van onze gezamenlijke doelen”

Marja van Dijk (Directeur FCB)

“Ik ben aan dynamisch organiseren begonnen, omdat de bestaande bedrijfskunde geen antwoord biedt op organisch organiseren. De zoektocht was mensen van nature met elkaar te laten samenwerken zonder constant te moeten managen. Door een aantal biologische principes van samenwerking te hanteren, ontstaat deze vanzelfsprekend”

Glenn Frijde (COO TMA)

"De afgelopen jaren is er veel veranderd in de omgeving van Woonstichting De Kernen, evenals in de maatschappij. Ook onze natuurlijke samenwerkingspartners, zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en klanten, hebben met deze veranderingen te maken. Er komen steeds meer opgaven op hen af die ze niet alleen kunnen invullen. Samenwerking is niet langer slechts een pré maar absoluut noodzakelijk geworden om de organisatiedoelen te bereiken. De Kernen verwacht van medewerkers ondernemendheid en samenwerking. Het samenwerken krijgt vorm door te netwerken en dynamisch te organiseren”

Marinus Kempe (Bestuurder De Kernen)

Met welk vraagstuk wil jij aan de slag?