onze aanpak

De aanpak, die wij gezamenlijk kiezen, is afhankelijk van de dynamiek van de organisatie, jullie zorgen en verlangens en de mate waarin bepaalde elementen van de nieuwe oplossingsrichting al zijn geïntegreerd. Maar welke aanpak het ook is, er zijn altijd een aantal leidende principes die gezamenlijk onze succesformule vormen. Het is onze ervaring, dat we zo tot het snelste en meest duurzame resultaat komen.

onze principes...

We gaan samen op reis

Samenwerken met ons is een reis aangaan. Een reis waarbij de initiatiefnemers vanaf de start voorleven wat zij van anderen graag zien en de principes van dynamisch organiseren direct toepassen. Het is een evolutionair proces van vallen en opstaan, drie treden vooruit en eentje terug. De reis zelf zorgt voor bewustwording, directe verandering en veerkracht.

We combineren inzichten

Wij zitten niet vast aan een theorie of methode. We combineren graag inzichten en werkwijzen uit meerdere vakgebieden. Denk aan inzichten uit bedrijfskunde, groepsdynamica, agile werken, neuropsychologie, evolutieleer, design thinking, natuurwetenschappen en systemisch werken. 

We zoomen in en uit

Alles is onderdeel van een groter geheel en daarom zoomen wij voortdurend in en uit. Van individu tot keten en alles wat daartussen zit. Op zoek naar het DNA van jouw organisatie, wetmatigheden, overeenkomsten en verschillen. 

We kijken holistisch

Tijdens onze reis is er aandacht voor de onder- en bovenstroom, de ratio en het gevoel, de harde en zachte aspecten van samenwerken, het plezier en de pijn en het vertragen en versnellen. We verwonderen ons en benoemen wat we zien en voelen. Niet alles hoeft op tafel te komen, alleen dat wat echt nodig is voor de verandering.

Onze waarden zijn leidend

Waarden zijn voor ons belangrijk om te toetsen of we persoonlijk en professioneel op de goede weg zijn en koersvast blijven. Wij streven in onze aanpak naar oprechtheid, gelijkwaardigheid, verwondering, persoonlijke groei & ontwikkeling, diversiteit en autonomie. 

We zijn onszelf

Hoewel wij meerdere professionele rollen aannemen (o.a. teamcoach, adviseur, procesbegeleider of bemiddelaar) blijven wij altijd onszelf. Onze aanpak is informeel, open en eerlijk. Ook wij zijn mensen, maken fouten en weten het soms even niet. Wij zijn transparant over de dilemma’s die wij tegenkomen en reflecteren daarop. Wij kennen onze grenzen in kennis, talenten en vaardigheden. Daarom werken wij samen met anderen, zodat wij jouw organisatie optimaal kunnen ondersteunen.

Wil je weten of onze aanpak bij jouw organisatie past?